Dit is een PRIVACYVERKLARING van Dutch School of Pool, gevestigd te Berkel en Rodenrijs en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ​68293119. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend met toestemming van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website en diensten.

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens (van leden/ouders/voogden) verzamelen en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Doeleinden

Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Het effectueren van lidmaatschappen
 • Het afhandelen van uw betaling en/of het automatisch incasseren van contributie en overige gelden
 • Ouders te kunnen bellen in noodgevallen
 • Ouders en leden te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Ouders en leden te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het optimaliseren van onze website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders (digitaal en/of via de post)
 • Het deelnemen aan activiteiten zoals trainingen, wedstrijden en toernooien
 • Het vermelden van namen en contactgegevens in onze media voor zover deze relevant zijn in het kader van de uitvoering van vrijwilligerstaken
 • Vermelding van namen in onze media ter duiding van beeldmateriaal

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 1 jaar nadat je lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als je niet telkens opnieuw wilt inloggen.

Onze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt ook via je browser je cookies blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan kunnen websites minder goed werken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, je gegevens wilt inzien, aanpassen of laten verwijderen, dan kan dat door een e-mail te sturen naar privacy@dsop.nl. Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je bij een schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

We helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.